ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August 21st, 2015

Kỳ BK192

Posted by thuanhoa on 21/08/2015


Mời quý độc giả cùng suy gẫm những lời tâm huyết của chí sĩ Phan Chu Trinh về xã hội Việt Nam.

Hơn 100 năm trước, chí sĩ Phan Chu Trinh, người đã từng sang Nhật, Pháp có dịp nhìn lại xã hội VN, ông đã viết ra những lời tâm huyết này.
100 năm sau, VN đã thay đổi được những gì? Mời các bạn cùng suy gẫm.

MƯỜI ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM – PHAN CHU TRINH:

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…

Than ôi! Nếu cụ Phan có mặt giở nầy thì danh sách trên có thể dài hơn gấp bội! (T.H.)

             *     *     *

  Bài mới:  Kỳ BK192 – Bài DVSN192 – Phiếm CP192Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN192”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU192, Ô Chữ BOC192 và các bài Toán Vui BTV192a, BTV192b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN192 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU191, Ô chữ BOC191, Toán vui BTV191a, BTV191b của kỳ trước BK191 trong DVSN192 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Bài toán tung đồng tiền”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD172” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD171”, trong OCD172

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU115”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB192 – Bút ký về một chuyến đi” – Tác giả: Nguyễn Phục Hưng, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND192 – Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của Cộng Đồng là bất nhẫn” – Tác giả: Bùi Hoàng Tám, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: