ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for October 9th, 2015

Kỳ BK199

Posted by thuanhoa on 09/10/2015


Mỹ có nhiều chuyện lạ, Việt Nam cũng có nhiều chuyện lạ! Mời quý bạn đọc thử so sánh.


image002image003

*     *     *

  Bài mới:  Kỳ BK199 – Bài DVSN199 – Phiếm CP199Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN199”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU199, Ô Chữ BOC199 và các bài Toán Vui BTV199a, BTV199b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN199 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU198, Ô chữ BOC198, Toán vui BTV198a, BTV198b của kỳ trước BK198 trong DVSN199 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Trăng rằm mà lại không trong” – Tác giả: Bình Nguyên, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD179” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD178”, trong OCD179

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU119”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB199 – Hòn đá bên cây tùng” – Tác giả: Huyền Trang, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND199 – Việt Nam trước ngả ba lịch sữ” – Tác giả: TS Phan Văn Song, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: