ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK215

Posted by thuanhoa on 18/03/2016


Khám phá mới nhất năm 2016 trong Thiên văn học là gì ?

Mời quý độc giả xem bài “Thái dương hệ có 8 hay 9 hành tinh ?” của tác giả Bình Nguyên, trong mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Thông báo quan trọng

Bắt đầu từ kỳ phát hành BK214, Đọc Vui & Suy Nghĩ sẽ không có tiểu mục “Bài Nên Đọc” và tiểu mục “Chuyện Vui Buồn” trong Mục Lục. Độc giả nào cần tìm lại bài đã đăng trong hai tiểu mục đó, xin tiếp xúc với Thuận Hoà qua điện thư “gho6724@gmail.com”.

Đồng thời, Đọc Vui & Suy Nghĩ có thêm tiểu mục “SUDOCALC“. SUDOCALC hay KENKEN© là sự phối hợp của SUDOku và Mạng Tính Toán (CALCulation). Mời độc giả đọc bải “SDC000 – SUDOCALC Giới thiệu” và giải 2 bài Sudocalc kích thước 5×5 và 6×6  mỗi tuần.

*     *     *


    Bài mới:  Kỳ BK215 – Bài DVSN215 – Phiếm CP215Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN215”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU215, Ô Chữ BOC215 và các bài Toán Vui BTV215a, BTV215b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN215 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU214, Ô chữ BOC214, Toán vui BTV214a, BTV214b của kỳ trước BK214 trong DVSN215 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Thái dương hệ có 8 hay 9 hành tinh ?” – Tác giả: Bình Nguyên, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD195” trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD194” trong OCD194

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU126” trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời xem tiểu mục mới “SUDOCALC” trong Mục Lục, đọc “Bài SDC001 – SUDOCAL Giới thiệu” và giải “Bài SDC002” với 2 khung Sudocalc kích thước 5×5 và 6×6.

Mời xem Lời Giải của  SUDOCALC “Bài SDC001” trong SDC002.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: