ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK217

Posted by thuanhoa on 01/04/2016


Nhắc nhở

Trong phần “Tự Điển – Tra Cứu” của Mục Lục, có mục “Tục ngữ Việt Nam (+ Tiếng Anh tương ứng)” rất hữu ích để trau giồi tiếng Anh. Cần nên đọc đi đọc lại vài lần để thuộc. Mời quý độc giả xem qua.

    Bài mới:  Kỳ BK217 – Bài DVSN217 – Phiếm CP217Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN217”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU217, Ô Chữ BOC217 và các bài Toán Vui BTV217a, BTV217b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN217 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU216, Ô chữ BOC216, Toán vui BTV216a, BTV216b của kỳ trước BK216 trong DVSN217 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Bài toán Ô số logic (4)”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD197” trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD196” trong OCD197

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU127” trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời xem tiểu mục mới “SUDOCALC” trong Mục Lục, đọc “Bài SDC001 – SUDOCAL Giới thiệu” và giải “Bài SDC004” với 2 khung Sudocalc SDC004ASDC004B, kích thước 5×5 và 6×6.

Mời xem Lời Giải của  SUDOCALC “Bài SDC003” trong SDC004.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: