ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for July 1st, 2016

Kỳ BK230

Posted by thuanhoa on 01/07/2016


Mời quý độc giả “Đọc và Suy Nghĩ” bài thơ của tác giả Kim Âu:

Độc Hành

Nghe như sét nổ tung trời đất
Nát vụn càn khôn
Vỡ vụn đời
Ta quẫn
Ta điên
Ta phẫn hận
Khốn cùng tận tuyệt
Việt Nam ơi
Dường như chí khí cơ hồ cạn
Rưng rưng huyết lệ khóc thương đời.

than ôi
ta sống mà như chết
chửa xuống diêm đình đã hóa ma
huyệt mộ đỉnh trời
nghe nước mất
còn đâu
bếp lửa ấm quê nhà
từ nay là tắt niềm mơ ước.
vất vưởng dương gian
một kiếp tù
Thân ta hóa đá
Tâm tràn hận
Hận trời
hận đất
hận nghìn thu

Quốc thù chất ngất
không phương rửa
ta vẫn nằm đây
huyệt mộ tù
đêm đã cực đen
đen cùng tận
hy vọng trơ cành
xương khốc khô
nghe như thiên địa
cùng ta khóc
huyết lệ tràn tim
ướt đáy mồ
………..

Bài mới:  Kỳ BK230 – Bài DVSN230 – Phiếm CP230Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN230”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU230, Ô Chữ BOC230 và các bài Toán Vui BTV230a, BTV230b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN230 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU229, Ô chữ BOC229, Toán vui BTV229a, BTV229b của kỳ trước BK229 trong DVSN230 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Bộ ba Pythagore và vài áp dụng thú vị”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD210” trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD209” trong OCD210

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU134” trong tiểu mục SUDOKU Thực tập.

Mời thực tập giải Sudocalc mới nhất: “Bài SDC017”  với 2 khung Sudocalc SDC017ASDC017B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của  SUDOCALC “Bài SDC016” trong SDC017.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập”

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: