ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phân Ưu Giáo sư Nguyễn Đoan Phi

Posted by thuanhoa on 13/07/2016image002

Chúng tôi vừa nhận được TIN BUỒN

Ông  Nguyễn Đoan Phi

Nguyên Giáo sư ban Vật Lý Nguyên Tử,

trường Đại Học Khoa Học Saigon

đã tạ thế ngày 11 tháng 7 năm 2016

tại nhà riêng ở thành phố San Jose, tiểu bang California

Hưởng thọ 80 tuổi

o o o O o o o

 

Chúng tôi thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình Giáo Sư Nguyễn Đoan Phi  và

Cầu nguyện hương linh Giáo Sư sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

 

GS Phạm Khắc Hàm, GS Huỳnh Văn Công, Hoàng Lê Hùng, Phạm Thi Tuân, Phạm Ngọc Hiền & Mỹ Hương, Trịnh Gia Khánh,  Hồ Văn Hòa & Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Mạc & Kim Anh, Nguyễn thị Thanh Xuân, Chu Văn Hải, Nguyễn Thông Minh, Lê Hữu Phúc, Phạm Tùng Chi, Châu Công Bình, Lê Văn Tốt, Võ Hoàng Ân & Vượng,  Đặnh Thi Sĩ, Từ Hòa Ái, Lê Văn Thục, Trương Công Nghệ, Trần Huê, Đặng Vũ Thuật, Lê Vân Tú

Riêng trang nhà “Đọc Vui và Suy Nghĩ” (https://docvui-suynghi.net/), Thuận Hoà  xin có lời phân ưu cùng gia đình Giáo Sư Nguyễn Đoan Phi. Cầu nguyện hương linh Giáo sư sớm được về miền Tây Phương Tịnh Độ.

 

Thành Kính Phân Ưu

 


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: