ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September 9th, 2016

Kỳ BK235

Posted by thuanhoa on 09/09/2016


 

Thông báo trễ

Vì Thuận Hoà vắng nhà nên DV&SN không phát hành ngày Thứ Sáu 16/09 và Thứ Sáu 23/09/2016. Xin thành thật cáo lỗi. Kỳ phát hành tới BK236 sẽ vào ngày Thứ Sáu 30/09/2016.

 

Mời quý độc giả Đọc bài thơ “LỜI TỬ SĨ !”
của tác giả Vũ Đình Trường:

Kính dâng lên anh linh tử sĩ đã có lúc an nghỉ tại nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa

Mẹ chớ đắp cho con ngôi mộ mới
Để xương con rữa nát với thời gian
Làm phân bón cây nhân quyền sai trái
Cho ngày sau con cháu sống huy hoàng
Em chớ buồn nhìn mộ anh xiêu tán
Thấy bia anh đầy dấu đạn căm thù
Ngay cả núi sông giặc còn rao bán
thì hồn nào yên được giấc ngàn thu !
Con hãy để xác cha hòa với đất
Ba chết rồi, cải táng được gì đâu!
Đồng đội ba biết bao người bỏ xác
Dưới truông hào, trên núi thẳm, rừng sâu
Chị hãy để cho em vào phiêu lãng
cho em quên mối hận tháng Tư buồn
Hai mươi năm đất miền Nam tươi sáng
chỉ một ngày mưa thấm lệ trào tuôn
Bạn hãy để cho tôi tròn tiết tháo
Sống anh hùng thì chết cũng quang vinh
Chớ xin xỏ bọn cường quyền vô đạo
Thêm tủi lòng người đã quyết hy sinh
Nếu bạn muốn tôi ngàn thu yên giấc
xin hãy thay tôi dựng lại cờ vàng
Tôi không muốn được mồ tươm mả tất
Khi nước nhà mây vẫn trắng màu tang !

Bài mới:  Kỳ BK235 – Bài DVSN235 – Phiếm CP235Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN235”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU235, Ô Chữ BOC235 và các bài Toán Vui BTV235a, BTV235b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN235 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU234, Ô chữ BOC234, Toán vui BTV234a, BTV234b của kỳ trước BK234 trong DVSN234 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Ba bài toán giải ngược”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD215” trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD214” trong OCD215

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU137” trong tiểu mục SUDOKU Thực tập.

Mời thực tập giải Sudocalc mới nhất: “Bài SDC022”  với 2 khung Sudocalc SDC022ASDC022B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của  SUDOCALC “Bài SDC021” trong SDC022.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập”

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: