ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK241

Posted by thuanhoa on 04/11/2016

bài
 

Mời quý độc giả cùng nhìn lại “Saigon bây giờ” của tác giả “Nguyễn Trãi”:

image002

Bài mới:  Kỳ BK241 – Bài DVSN241 – Phiếm CP241Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN241”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU241, Ô Chữ BOC241 và các bài Toán Vui BTV241a, BTV241b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN241 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU240, Ô chữ BOC240, Toán vui BTV240a, BTV240b của kỳ trước BK240 trong DVSN241 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Phép tính nhân bằng những đường thẳng”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD221 và NN-24” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD220 và NN-23” trong OCD221 và NN-24

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU140” trong mục  Các Bài mới nhất.

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC028”  với 2 khung Sudocalc SDC028ASDC028B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC027” trong  Bài SDC028.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: