ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for December 2nd, 2016

Kỳ BK244

Posted by thuanhoa on 02/12/2016

 

Mời quý độc giả thưởng thức bài thơ “Xin đổi kiếp nầy” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội):

image002

Bài mới:  Kỳ BK244 – Bài DVSN244 – Phiếm CP244Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN244”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU244, Ô Chữ BOC244 và các bài Toán Vui BTV244a, BTV244b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN244 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU243, Ô chữ BOC243, Toán vui BTV243a, BTV243b của kỳ trước BK243 trong DVSN244 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Trò chơi ráp hình “Stomachion”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD224 và NN-27” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD223 và NN-26” trong OCD224 và NN-27

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU142” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC031”  với 2 khung Sudocalc SDC031ASDC031B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC030” trong  Bài SDC031.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập”

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: