ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK250

Posted by thuanhoa on 03/02/2017

 

Tin buồn

Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã tạ thế ngày 29 tháng Giêng năm 2017 tại Montreal, Canada, hưởng thọ 89 tuổi. Mời quí độc giả xem post “Phân Ưu G.S. Phạm Hoàng Hộ” phát hành ngày hôm qua 02/02/2017 để biết thêm về Thân thế và Sự nghiệp của Giáo sư.

Cầu chúc Bình An

image003

Con cầu Phật phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Phật nói :  “Chỉ cho 4 ngày thôi”.
Chú Tiểu : “Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông”.

image005

Phật nói :  “Chỉ cho 3 ngày thôi”.
Chú Tiểu : “Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”.

image007

Phật nói : “Chỉ cho 2 ngày thôi”.
Chú Tiểu : Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai”.

image009

Phật nói : “Chỉ cho 1 ngày thôi”.
Chú Tiểu : “Vâng, cũng được”.

Phật thắc mắc hỏi : “Như vậy là ngày nào ?”.
Chú Tiểu đáp : “Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày”.

image010

Phật mỉm cười nói : “Tốt lắm .
Những người nào nhận được điện thư của con, người đó sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày”.

*    *    * 

Bài mới:  Kỳ BK250 – Bài DVSN250 – Phiếm CP250Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN250”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU250, Ô Chữ BOC250 và các bài Toán Vui BTV250a, BTV250b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN250 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU249, Ô chữ BOC249, Toán vui BTV249a, BTV249b của kỳ trước BK249 trong DVSN250 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Các số Zeroes tận cùng, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD230 và NN-33” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD229 và NN-32” trong OCD230 và NN-33

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU145” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC037”  với 2 khung Sudocalc SDC037ASDC037B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC036” trong  Bài SDC037.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sư

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: