ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK252

Posted by thuanhoa on 17/02/2017


Tạ ơn đời

image001

Tạ ơn đời hôm nay tôi còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails
Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !
Tạ ơn các bạn gần xa
Hằng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều.
Emails nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu nồng nàn.

image003

Bài mới:  Kỳ BK252 – Bài DVSN252 – Phiếm CP252Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN252”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU252, Ô Chữ BOC252 và các bài Toán Vui BTV252a, BTV252b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN252 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU251, Ô chữ BOC251, Toán vui BTV251a, BTV251b của kỳ trước BK251 trong DVSN252 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Bài toán Ô Số Nhân (Phần 1), trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD232 và NN-35” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD231 và NN-34” trong OCD232 và NN-35

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU146” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC039”  với 2 khung Sudocalc SDC039ASDC039B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC038” trong  Bài SDC039.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: