ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phân Ưu GS Lê Ngọc Minh

Posted by thuanhoa on 10/03/2017
Chúng tôi vừa được tin buồn, Giáo sư

Lê Ngọc Minh

cựu nhân viên giảng huấn Viện Đại Học Dalat

đã mệnh chung ngày 08-03-2017

hưởng thọ 75 tuổi

Chúng tôi thành thực chia buồn cùng chị Minh và cháu Tâm.

Cầu nguyện hương linh giáo sư Minh sớm vềcõi Vĩnh Hằng.

o    o    o

Nguyễn Thị Kim Anh, Cao Xuân An, Trần Ngọc Ẩn, Đỗ Ngọc Bách, Trần Văn Cảnh, Trần Ngọc Cân, Phạm Giệm Cường, Nguyễn Trút Đỉnh, Đỗ Đăng Giu, Nguyễn Phước Hậu, Phạm Khắc Hàm, Hồ Văn Hoà, Phạm Thi Tuân, Hoàng Lê Hùng, Trịnh Gia Khánh, Nguyễn văn Mạc & Kim Anh, Phạm Ngọc Hiền & Mỹ Hương, Chu văn Hải, Lưu Thanh Lâm, Hà Phụng, Đỗ Hữu Phước, Đỗ Minh Tiết, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Hữu Tính, Trần Tú Tuyết, Đinh Quốc Vượng, Đặng Hồng Tiệm, Nguyễn văn Hoàng, Lê Thị Thu Vân, Đỗ Cao Thiện, Trần Thị Điền, Phan Thị Hải, Phạm Quốc Kiệt,Nguyễn Thanh Trừng.

Thành Kính Phân Ưu.

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: