ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK257

Posted by thuanhoa on 24/03/2017


Những Điều Phật Không Thể Làm Được

image002Namo Buddhaya

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?  Phật rằng : “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn ; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, đó là :

Điều 1 :  – Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.

Điều 2 :  – Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.

Điều 3:   – Tột cùng của Diệu pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà  thôi.

Điều 4 :  – Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ  nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà hấm nước.

Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.

Bài mới:  Kỳ BK257 – Bài DVSN257 – Phiếm CP257Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN257”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU257, Ô Chữ BOC257 và các bài Toán Vui BTV257a, BTV257b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN257 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU256, Ô chữ BOC256, Toán vui BTV256a, BTV256b của kỳ trước BK256 trong DVSN257 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Nói thêm về Ô Chữ Việt Nam, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD237 và NN-40” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD236 và NN-39” trong OCD237 và NN-40

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU148” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC044”  với 2 khung Sudocalc SDC044ASDC044B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC043” trong  Bài SDC044.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: