ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK258

Posted by thuanhoa on 07/04/2017


Cáo lỗi

Tuần rồi, ĐV&SN không phát hành được vì T.H. vắng nhà mà không thông báo trước đến quý độc giả. Thành thật cáo lỗi.

Mời đọc thơ “Phùng Quán” (1932-1995)

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ.

Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi.
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã !
Bút giấy tôi ai cướp giật đi,
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên vách đá !


Bài mới:  Kỳ BK258 – Bài DVSN258 – Phiếm CP258Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN258”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU258, Ô Chữ BOC258 và các bài Toán Vui BTV258a, BTV258b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN258 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU257, Ô chữ BOC257, Toán vui BTV257a, BTV257b của kỳ trước BK257 trong DVSN258 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Xác suất để tạo được tam giác bằng 3 đoạn thẳng, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD238 và NN-41” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD237 và NN-40” trong OCD238 và NN-41

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU149” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC045”  với 2 khung Sudocalc SDC045ASDC045B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC044” trong  Bài SDC045.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: