ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June 16th, 2017

Kỳ BK266

Posted by thuanhoa on 16/06/2017


Mời quý độc giả xem nhận định sâu sắc của Giáo sư Nguyễn văn Tuấn trong bài “Thương cảm cho đất nước Việt Nam”.


Vì bài rất dài nên mời quý vị vào link dưới đây:

https://docvui-suynghi.net/bai-nen-doc/bnd-2016/bnd236/

Bài mới:  Kỳ BK266 – Bài DVSN266 – Phiếm CP266Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN266”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU266, Ô Chữ BOC266 và các bài Toán Vui BTV266a, BTV266b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN266 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU265, Ô chữ BOC265, Toán vui BTV265a, BTV265b của kỳ trước BK265 trong DVSN266 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Tìm con số vắng mặt trong 2 lũy thừa 29, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD246 và NN-49” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD245 và NN-48” trong OCD246 và NN-49

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU153” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC053”  với 2 khung Sudocalc SDC053ASDC053B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC052” trong  Bài SDC053.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”., trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD239 và NN-42” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD238 và NN-41” trong OCD239 và NN-42

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU149” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC046”  với 2 khung Sudocalc SDC046ASDC046B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC045” trong  Bài SDC046.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”.

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: