ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK283

Posted by thuanhoa on 02/02/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

 

TVM003 – Bài toán vui  thực tập mới nhất

OSL003 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG003 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

SUD003D và SUD003K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC070 – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

OCD263 và NN-66 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: