ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK285

Posted by thuanhoa on 02/03/2018


Tin Vui

Mời quý thân hữu và độc giả xem bài tường trình về buổi lễ giới thiệu sách “Mathematical Chess’ của tác giả ngày 17/12/2017 tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng Đồng NVTD Úc châu, NSW. Xin bấm vào link dưới đây:

https://docvui-suynghi.net/doi-loi/mathchess/tuong-trinh/

Bài đặc biệt

Mời quý độc giả xem một tài liệu quý giả về ‘Viện Đại học Saigon’ và trường ‘Đại Học Khoa Học Saigon’ trước năm 1975, do thân hữu ‘Bình Nguyên’ biên soạn. Xin bấm vào link dưới đây:

Ngày Xuân hồi tưởng về Khoa-Học Đại-Học Đường


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

 

Bài TVM005 – Bài toán vui  thực tập mới nhất

Bài OSL005 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG005 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD005D và SUD005K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC072 – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD265 và NN-68 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: