ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK286

Posted by thuanhoa on 09/03/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

 

Bài TVM006 – Số tam giác và số vuông

Bài OSL006 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG006 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD006D và SUD006K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC073M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD266 và NN-69 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: