ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK287

Posted by thuanhoa on 16/03/2018


Bài đặc biệt

Tiểu sử Giáo sư Stephen Hawking


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

Bài TVM007 – Câu trả lời cứu mạng

Bài OSL007 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG007 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD007D và SUD007K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC074M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD267 và NN-70 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: