ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK288

Posted by thuanhoa on 23/03/2018

 

Thông báo

Vì vắng nhà nên blog ĐV&SN sẽ không phát hành trong 2 tuần, kỳ phát hành sắp tới sẽ vào ngày Thứ Năm 12 tháng 4 năm 2018.  Nay thông báo.


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

Bài TVM008 – Tìm công thức tổng quát 

Bài OSL008 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG008 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD008D và SUD008K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC074M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD268 và NN-71 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: