ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK291

Posted by thuanhoa on 27/04/2018


Thông báo

Vì Thuận Hòa vắng nhà nên Đọc Vui & Suy Nghĩ không phát hành trong 2 tuần Thứ Sáu 4 và 11 tháng Năm năm 2018. Kỳ phát hành kế tiếp BK292 sẽ vào ngày Thứ Sáu 18/5/2018. Kính báo.

Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

Bài TVM011 – Kết quả kiểm nghiệm đúng và sai

Bài OSL011 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG011 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD011D và SUD011K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC078M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD271 và NN-74 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: