ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK292

Posted by thuanhoa on 18/05/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

 

Bài TVM012 – Bài toán chia hiểm hóc

Bài OSL012 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG012 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD012D và SUD012K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC079M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD272 và NN-75 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: