ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK293

Posted by thuanhoa on 25/05/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

Bài TVM013 – Một bài toán mẫu tự

Bài OSL013 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG013 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD013D và SUD013K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC080M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD273 và NN-76 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: