ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK294

Posted by thuanhoa on 01/06/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM014 – Bao thơ nào có tiền?

Bài OSL014 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG014 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD014D và SUD014K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC081M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD274 và NN-77 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: