ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK295

Posted by thuanhoa on 08/06/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM015 – Tân đi dự tiệc

Bài OSL015 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG015 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD015D và SUD015K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC082M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD275 và NN-78 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: