ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK296

Posted by thuanhoa on 15/06/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM016 – Vô cực bằng bao nhiêu?

Bài OSL016 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG016 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD016D và SUD016K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC083M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD276 và NN-79 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: