ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK298

Posted by thuanhoa on 29/06/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM018 – Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 1)

Bài OSL018 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG018 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD018D và SUD018K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC085M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD278 và NN-81 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: