ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK299

Posted by thuanhoa on 06/07/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM019 – Đếm số hình chữ nhật trong hình (Bài 2)

Bài OSL019 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG019 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD019D và SUD019K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC086M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD279 và NN-82 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: