ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK300

Posted by thuanhoa on 13/07/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM020 – Sinh nhật của Cheryl

Bài OSL020 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG020 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD020D và SUD020K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC087M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD280 và NN-83 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: