ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK301

Posted by thuanhoa on 20/07/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM021 – Nghịch lý của hộp Bertrand

Bài OSL021 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG021 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD021D và SUD021K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC088M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD281 và NN-84 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: