ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK305

Posted by thuanhoa on 17/08/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM025 – Tìm nhanh căn số bậc ba

Bài OSL025 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG025 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD025D và SUD025K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC092M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD285 và NN-88 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: