ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK306

Posted by thuanhoa on 24/08/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM026 – Diện tích của hình Lưỡi Liềm

Bài OSL026 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG026 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD026D và SUD026K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC093M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD286 và NN-89 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: