ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK309

Posted by thuanhoa on 12/10/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

 

Bài TVM029 – Phân phối lô hàng tivi

Bài OSL029 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG029 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD029D và SUD029K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC096M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD289 và NN-92 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: