ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ky BK311

Posted by thuanhoa on 26/10/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM031 – Một hay hai lỗ thoát nước thì tốt hơn ?

Bài OSL031 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG031 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD031D và SUD031K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC098M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD291 và NN-94 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: