ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for September, 2020

Phân Ưu GS Tôn Thất Long

Posted by thuanhoa on 26/09/2020

Được tin  buồn

Giáo Sư Tôn Thất Long

Cựu Giáo sư Đại Học Khoa Học Saigon

Cựu Giáo sư Đại Học Paris VI

đã mệnh chung ngày 25-09-2020 tại Pháp

hưởng thọ 81 tuổi

Chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng bà GS Tôn Thất Long và tang quyến.

Cầu chúc hương hồn GS được sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.

Một số cựu đồng sự và bạn hữu Đại Học Khoa Học Saigon :

Hà Ngọc Kim Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Cao Xuân An, Đỗ Ngọc Bách, Bùi Huy Bình, Vũ Duy Chân, Trần Hữu Chí, Huỳnh Văn Công, Đỗ Đăng Giu, Trần Đình Hồng Điệp, Nguyễn Trút Đỉnh, Võ Thế Hào, Hồ Văn Hoà, Hoàng Lê Hùng, Trịnh Gia Khánh,  Lưu Thanh Lâm,  Trần An Nhàn, Đỗ Minh Tiết, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Hữu Tính, Lê Thị Thu Vân, Lưu Thị Bạch Tuyết, Trương Thiệu Hùng, Vũ Duy Phách, Nguyễn Thúy Dung, Chu Ngọc Thủy, Đỗ Quang Thọ, Đặng Hồng Tiệm, Trịnh Toàn, Nguyễn Thị Thu Đồng, Tạ Trần Tấn, Huỳnh Văn Khánh, Nguyễn Điền Thuận, Trần Ngọc Cân, Nguyễn Phước Hậu, Hà Đức Long, Hà Dương Cự, Huỳnh Thị Nhạn, Lê Văn Thục, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Quang Khảo, Lữ Anh Tú, Nguyễn Thông Minh, Trần Ngọc Lym, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Hữu Phương, Pham Thi Tuân, Phạm Ngọc Hiền, Nguyễn Thu Hà (Thiên Thu), Trương Công Nghệ.

.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: