ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phân Ưu Gs Ng Huu Quang

Posted by thuanhoa on 15/09/2021

 

Được tin  buồn

                              Giáo Sư Nguyễn Hữu Quang

                             Cựu Giáo sư Đại Học Khoa Học Saigon

đã mệnh chung ngày 09-09-2021 tại Ottawa, Canada

hưởng thọ 85 tuổi

 

Chúng tôi xin thành thật phân ưu cùng bà GS Nguyễn Hữu Quang và tang quyến.

Cầu nguyện hương hồn GS được sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.

 

Một số cựu đồng sự và bạn hữu Đại Học Khoa Học Saigon và Trung Tâm Bách Việt :

Hà Ngọc Kim Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Cao Xuân An, Đỗ Ngọc Bách, Bùi Huy Bình, Vũ Duy Chân, Trần Hữu Chí, Huỳnh Văn Công, Nguyễn Trút Đỉnh, Võ Thế Hào, Hồ Văn Hoà, Hoàng Lê Hùng, Trịnh Gia Khánh,  Nguyễn Thanh Khuyến,  Trần An Nhàn, Đỗ Minh Tiết, Đặng Văn Định, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Hữu Tính, Lê Thị Thu Vân, Trương Thiệu Hùng, Vũ Duy Phách, Nguyễn Thúy Dung, Nguyễn Văn Mạc, Lưu Thanh Lâm, Chu Ngọc Thủy, Đỗ Quang Thọ, Đặng Hồng Tiệm, Nguyễn Thị Thu Đồng, Tạ Trần Tấn, Lê Công Kiệt, Tô Ngọc Anh, Huỳnh Văn Khánh, Nguyễn Điền Thuận, Lê Văn Thục, Nguyễn Thông Minh, Đinh Quốc Vượng, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Đại Dzương, Nguyễn Thị thanh Xuân, Nguyễn Tăng Vinh, Nguyễn Trần Trác, Nguyễn Mạnh Uyên, Nguyễn Gia Uyển, Vũ Quý Hảo, Trịnh Xuân Đính, Lê Quý Đính, Phạm Trung Nhạc, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Trọng Minh, Nguyễn Vũ Công, Lưu Thị Thơ, Trần Đăng Khánh, Nguyễn Thị Tuyết, Cao Quảng Văn, Hoàng Thị Vấn, Trần Đăng Khánh, Phan Bái, Phạm Quân Khanh, Quách Anh Hoà, Lê Thúc Trị, Nguyễn Michel Minh, Ngô Kim Dung, Trần Thị Thủy Ngân, Phạm Thi Tuân, Phạm Ngọc Hiền.

 

hay click link dưới đây để xem bài phân ưu qua Sway:

 

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: