ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

BND năm 2013


BND128 – Tại sao dân tộc Việt Nam mãi nghèo nàn và lạc hậu ?
BND127 – Bao Công
BND126 – Căn bệnh khủng hoảng trí tuệ – Tác giả: Bằng Phong Đặng Văn Âu
BND125 – Đốt Sách – (Không biết tác giả)
BND124 – Đi tìm Nhân cách đã mất của người Việt – tác giả: Trần Thành Nam
BND123 – Thân phận nhược tiểu trong một thế giới đầy tranh chấp – tác giả: Đào văn Bình
BND122 – Thế hệ bánh mì kẹp
BND121 – Việt Nam vẫn đứng ngoài nhân loại và sự phát triển – của Tô văn Trường
BND120 – Khi vô cảm đã trở thành không khí – của Canhco (trong Nguyệt san Việt Nam)
BND119 – Nhận định của cựu Thủ Tướng Lý Quang Diệu về Việt Nam
BND118 – Trái đất đảo lộn ra sao nếu . . . Mặt trăng tan biến
BND117 – Tư tưởng hay – của Hy Văn
BND116 – Tàn Nhẫn – của BS Đổ Hồng Ngọc
BND115 – Chúng ta Đã và Đang Thực sự Mất Nước – của GS Phạm Cao Dương
BND114 – Thông tin tự động ngân hàng – của TS Nguyễn Phúc Liên
BND113 – Ngày tàn của trí thức ? – của Nguyễn Hoài Vân
BND112 – Những cái cần gạt nước – của Hoài Nam
BND111 – Tình Yêu Nước chỉ có trong những người có trái tim – của Chu Tất Tiến
BND110 – Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật – PPS: Bùi Phương
BND109 – Cả năm không đọc nổi cuốn sách, trí thức ở đâu ? – của Hồ Hương Giang
BND108 – Tiếng Việt cùn – của Trần Việt Bắc
BND107 – Lời khuyên dạy của Cha Ông ta – Bài ghi của Đoàn Thanh Liêm
BND106 – Học làm người Viêt Nam Xã hội Chũ nghĩa – của Chu Thập
BND105 – Gởi con yêu dấu – Dịch: Huy Phương, PPS: Bùi Phương
BND104 – Tự hào dân tộc – của Trần văn Giang
BND103 – Lưu manh hoá tri thức – của Tiểu Bối
BND102 – Tiếng Việt mới – của Yên Hà
BND101 – Đâu rồi Cái Sỉ của Kẻ Sỹ Việt Nam – của Nguyễn Thu Trâm
BND100 – Mười điều tâm nguyện – của Sri Guruder, Phượng thực hiện
BND099 – Còn đi Mỹ làm chi nữa? – Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ
BND098 – Phải chăng “trí thức” ở Việt Nam đã bị diệt chủng? – của Nguyễn Thiếu Nhẫn
BND097 – Luân hồi với các nhà khoa học
BND096 – Bạn là người có phúc !
BND095 – Giấc mơ nước Mỹ và Thư hồi đáp – Nguyễn Giang và Nguyễn Công Bằng
BND094 – Sự đáng sợ của nước Mỹ – Đại tướng Lưu Á Châu
BND093 – Mệnh lệnh trái tim – BS Nguyễn Quý Khoáng
BND092 – Tư cách người trí thức Việt Nam hôm nay như vậy sao ?
BND091 – Vì sao trong Phép Nhân Đại Số, Tích Số của hai số Âm là một số Dương ? – TS Nguyễn Vĩnh Tráng
BND090 – Ôn cố: Cái hoang tưởng của chúng ta – Metamorph – Hanội
BND089 – Vài thói xấu của một số người Việt ở Hoa Kỳ – Nguyễn Thừa Bình
BND088 – Đối thoại với GS Nguyễn Đăng Hưng – nhà báo Yên Trang thực hiện
BND087 – Hãy nổi giận – của Từ Thức
BND086 – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – của Nguyễn Quý Đại
BND085 – Đừng để quá trễ


Xem BND năm 2012

Xem BND năm 2011

Xem BND năm 2016

Xem BND năm 2015

Xem BND năm 2014

 
%d bloggers like this: