ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

BND năm 2014


BND170 – 300 năm Xây và 30 năm Phá – Tác giả: BS Hồ Hải
BND169 – Sự hấp dẩn của nền kinh tế Pháp trị – Tác giả: TS Alan Phan
BND168 – Giáo huấn của Đức Dalai Lama
BND167 – Người Việt đang rất xấu – Tác giả: PGS-TS Huỳnh văn Sơn
BND166 – Dân Trí – Tác giả: Joseph
BND165 – Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hoà – Tác giả: Nguyễn Ngọc Già
BND164 – Cả nước đã bị lừa – Tác giả: Châu Hiển Lý
BND163 – Nền Giáo dục XHCN đã tàn phá con người và xã hội Việt Nam – Tác giả: Nhóm Nhá giáo Miền Nam
BND162 – Tổng thuật thói hư tật xấu người Việt – Tác giả: Trần văn Chánh
BND161 – Đẳng cấp của một dân tộc – Tác giả: Dương Hoài Linh
BND160 – Giáo dục Y khoa Việt Nam Ngày nay – Tác giả: Bác sĩ Đổ hồng Ngọc
BND159 – Bằng Cấp hay Bằng Cắp – Tác giả: Thằng Mõ
BND158 – Lê văn Hiếu AO, Tân Toàn Quyền tiểu bang Nam Úc
BND157 – Người Việt trong “100 thiên tài đương thời thế giới” – (không biết tác giả)
BND156 – Cảm niệm Vu Lan – Nhật An
BND155 – Chưa có “Môn học Lịch sử” trong nhà trường ? – Tác giả: Cao Thoại Châu
BND154 – Phản ứng sinh viên Saigon về bài giảng “Đế quốc Mỹ xâm lược”
BND153 – Không chấp nhận để người ta nói “Người Việt Nam ăn cắp!” – Tác giả: Một nhóm nhà giáo VN.
BND152 – Nỗi buồn du học sinh xứ XHCN – Tác giả: Trần Du Sinh
BND151 – Việt Nam cần gấp một cuộc cách mạng giáo dục toàn diện – Gia Minh (RFA)
BND150 – Chính quyền Việt Nam dưới mắt người Nhật – (Bản tin của báo điện tử Hà Nội Mới)
BND149 – Giáo sư, Tiến sĩ, giờ nầy anh ở đâu ? – Tác giả: Ba Tê
BND148 – Dạy Chào Hỏi Thưa Dạ thế nào cho trẻ em Việt Nam hải ngoại – Tác giả: Trần Tư Bình
BND147 – Người Việt chưa có chút văn hoá giao thông tối thiểu – Tác giả: Anthony Chim
BND146 – Một buổi sáng ở Đại học Khoa Học Tự nhiên – Tác giả: Nguyễn văn Tuấn
BND145 – Những chuyện khó tin trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam – Tác giả: Nguyễn văn Tuấn
BND144 – Việt Nam tụt hậu, lỗi tại ai ? – Tác giả: Chu Chi Nam
BND143 – Việt Nam: Một Quốc Gia Phá Sản, Một Dân Tộc Sa Đoạ – Tác giả: Sơn Tùng
BND142 – Để trả lời một bức thư … – Tác giả: Tiểu My
BND141 – Chân lý tháng Tư – Tác giả: Bùi Tín
BND140 – Một phút suy tư về chữ Tâm – Thực hiện PPS: Bùi Phương
BND139 – Cái nước mình nó thế ! – Tác giả: Nguyễn Hưng Quốc
BND138 – Bằng Tiến sĩ Việt Nam: Hàng mã – Tác giả: Lê Diễn Đức
BND137 – Xin lỗi – Tha thứ – Cảm ơn – Thực hiện PPS: Bùi Phương
BND136 – Ông giáo sư dạy Sử – Tác giả: Vương Mộng Long
BND135 – “Tủ rượu” của người Việt và “Tử sách” của người Do Thái
BND134 – Nước Việt Trường Tồn – Tác giả: Đằng Phương
BND133 – Khoảng cách trí tuệ – Tác giả: Alan Phan
BND132 – Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm mất – Tác giả: BS Hồ Hải
BND131 – Giáp Ngọ xưa – Giáp Ngọ nay – Tác giả: TS Đặng Huy Văn
BND130 – Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người – Tác giả: Nguyễn Hồng Thanh Trúc
BND129 – Giọt nước mắt kiêu hãnh – Tác giả: Bùi Bảo Trúc (17/01/2014)


Xem BND năm 2013

Xem BND năm 2012

Xem BND năm 2011

Xem BND năm 2016

Xem BND năm 2015

 
%d bloggers like this: