ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP015 – Bài toán của Bờm

Kỳ nầy, tác giả xin kể hầu độc giả một câu chuyện đối đáp lý thú giữa một em bé chăn trâu với một vị quan hách dịch trong triều.
Một hôm nọ, quan về một làng quê hẻo lánh để thanh tra việc cày cấy của nông dân trong làng. Lúc đi xem ruộng, quan gặp một em bé đang ngồi trên mình trâu mà mắt luôn dán vào một quyển sách cầm trên tay, không để ý gì đến sự hiện diện của quan và các lính hầu. Quan rất ngạc nhiên, bèn ngừng lại hỏi:


–  “Mi đọc sách gì đó?”
–   “Sách Toán”, em bé trả lời tỉnh bơ, không thưa gởi gì hết.
–   “Mi tên gi? mấy tuổi?”, quan hỏi tiếp.
–   “Tên Bờm, còn tuổi thì quan tự tính xem”, em bé bỏ lửng không nói rõ thêm.
–   “Làm sao tính được, mi phải nói rõ thêm thì tao mới biết chứ”, quan có vẽ hơi giận hỏi thêm.
–   “Tính như thế nầy”, Bờm trả lời:

 “Tía Bờm nói cho Bờm biết là tuổi của má Bờm trong 2 năm nữa,
chia cho tuổi của Bờm hiện nay, rồi cộng kết quả với tuổi của Bờm,
thì bằng 2 phần 3 tuổi của má Bờm khi má Bờm sinh ra Bờm”.
Quan cứ tính ra thì biết tuổi của Bườm và cả tuổi của má Bờm!

Quan lắc đầu bỏ đi. Mời bạn suy nghĩ xem.

* * *

Gọi x là tuổi hiện nay của má Bờm và y là tuổi của Bờm. Tuổi của má Bờm trong 2 năm nữa là
(x + 2) và tuổi của má Bờm khi sinh Bờm là (x – y), ta có phương trình:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: