ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiên nhiên

Trong những dãy số nguyên, dãy số được nhiều nhà toán học nghiên cứu nhiều nhứt là
dãy số Fibonacci:

            1    1    2    3    5    8    13    21    34    55    89    144    233    377    610   987   .  .  .  
           
Các số hạng của dãy số Fibonacci gọi là  số  Fibonacci.

Các số Fibonacci, từ số hạng thứ ba, là tổng số của 2 số hạng đi trước chúng, thí dụ 

            34 = 13 + 21,          377 = 155 + 233

Nếu gọi F(n) là số Fibonacci thứ n, thì dãy số Fibonacci được định nghĩa bằng công thức truy chứng:
                F(n) = F(n-1) + F(n-2)         với       F(1) = F(2) = 1  và  n > 2

Số 0 có thể thêm vào dãy số Fibonacci và được xem như có thứ tự 0 và F(0) = 0.

Số Fibonacci thực ra đã được biết đến dưới tên “maatraameru” trong công trình nghiên cứu về nhịp phách của Pingala, nhà văn phạm học về Sanskrit Ấn độ,  năm 450 hay 200 BC, nhưng
 được Leonard of Pisa, được biết như Fibonacci, giới thiệu cho thế giới phương Tây năm 1202  trong quyển sách Liber Abaci.

Dãy số Fibonacci có nhiều tính chất, đơn giản nhứt là những tính chất sau đây.

a)  Cứ  cách 3 số là có một số chẳn (2, 8, 34, 144, …), hay nếu nhận xét rằng F(3) = 2 thì  
      F(6) = 8, F(9) = 34, … đều la bội số của F(3). Một cách tổng quát, cứ cách khoảng k số là
      có một số Fibonacci là bội số của F(k), tức là:

            Khoảng cách k    =>  F(k), F(2k), F(3k), F(4k), …  là bội số của F(k)

b) Tổng số của n số Fibonacci đầu tiên bằng số Fibonacci thứ n+2  trừ đi  1. 

            Thí dụ:    n = 4  => F(1) + F(2) + F(3) + F(4) = 1+1+2+3 = F(6) – 1 = 8 – 1 = 7

c)  Tổng số của m số Fibonacci có thứ tự lẻ đầu tiên bằng số Fibonacci thứ  2m.

            Thí dụ:    m = 4 => F(1) + F(3) + F(5) + F(7) = 1+2+5+13 = F(8) = 21

d)  Tổng số của m số Fibonacci có thứ tự chẳn đầu tiên bằng số Fibonacci thứ 2m+1 
      trừ đi 1.

            Thí dụ:    m = 3 => F(2) + F(4) + F(6) = 1+3+8 = F(7) – 1 = 13-1 = 12

e)  Tỉ số của một số Fibonacci với số Fibonacci đứng trước nó tiến dần đến một hằng 
      số  gọi là 
tỉ số vàng φ   (phi)

        377 / 233 = 1.618025751…,    987 / 610 = 1.618032787 … =>  φ =  1.6180339887…

Tỉ số của một số Fibonacci với số Fibonacci đứng sau nó thoái dần đến 1/ φ.

233 / 377 = 0.618037135…,   610 / 987 = 0.618034447…  =>   1/φ = 0.6180339887…

Tỉ số vàng φ nghiệm đúng công thức  φ = 1+1/φ, suy ra   φ2-φ-1= 0 và  φ = (1+√5)/2

Hai số đo không bằng nhau có tỉ số vàng (Golden ratio) khi tỉ số của tổng số của 2 số
đo đó với số đo dài hơn bằng với tỉ số của số đo dài hơn với số đo ngắn hơn.

 Thí dụ:   a, b là 2 số đo với a dài hơn b, nếu  (a+b)/a  =  a/b  thì a và b có tỉ số vàng

                  φ = a/b = 1.6180339887…

Tỉ số vàng còn có nhiều tên khác như Trị số trung bình vàng (Golden mean), Phi,
Lát cắt vàng (Golden cut), Tỉ lệ thần diệu (Divine proportion).

                                                  
  Kim tự tháp lớn ở Gazaxây năm 2560 BC là một
  trong  nhiều áp dụng sớm  nhứt của tỉ số vàng.
  Chiều dài mỗi cạnh của đáy tháp đo được 230.43
  met, chiều cao  146.61 met. Tỉ số của  cạnh của đáy
  với chiều cao của tháp  bằng
                      230.43/146.61 = 1.5717 …

  Người Hy lạp xưa dùng toán học nghiên cứu tỉ mỉ
  tỉ số vàng và  áp dụng  nó trong các công trình
  kiến trúc.

Hình trên cho thấy một kiến trúc cổ có kích thước  rất hài  hoà, tuân theo tỉ số vàng.

 
Bài toán Fibonacci  hay Những con thỏ của Fibonacci

Bài toán nhuyên thủy mà Fibonacci nghiên cứu vào khoảng năm 1202 là về sự tăng trưởng của thỏ sinh sản được trong những điều kiện lý tưởng như: thỏ không chết, thỏ cái thọ thai sau 1 tháng tuổi và cuối tháng tuổi thứ hai sinh ra được một cặp thỏ con, một đực một cái. Người ta thả một cặp thỏ mới sinh, một đực một cái, trên một cánh đồng. Hỏi vậy có bao nhiêu cặp thỏ tạo được sau một năm?

 a)      Cuối tháng thứ nhứt, cặp thỏ (1-1) nhảy giống, nhưng cũng vẫn có 1 cặp mà thôi.
b)      Cuối tháng thứ hai, thỏ cái (1) sinh được 1 cặp thỏ mới (2-2), vậy là có 2 cặp thỏ trên đồng.
c)      Cuối tháng thứ ba, thỏ cái đầu tiên (1) sinh được 1 cặp thỏ mới nữa (3-3), vậy là có 3 cặp 
          thỏ trên đồng.
d)     Cuối tháng thứ tư, thỏ cái đầu tiên (1) lại sinh thêm được 1 cặp thỏ mới nữa (4-4), thỏ cái
          sinh 2 tháng trước (2) cũng sinh được 1 cặp thỏ đầu tiên (5-5). Vậy là có 5 cặp thỏ trên
         đồng.

Tóm lại, số cặp thỏ tạo được từ tháng thứ nhứt đến tháng thứ tư lần lượt là:  1, 2,  3,  5.  Đó là phần khởi đầu của dãy số Fibonacci. Lý luận tương tự, ta sẽ có số cặp thỏ ở cuối tháng 12 là số Fibonacci thứ 13 (để ý rằng số Fibonacci đầu tiên không kể), tức là: số cặp thỏ tạo được sau một năm là 233.

Henry E Dudeney (1857 – 1930), tác giả của nhiều sách về trò chơi, đã thay thỏ bằng bò và tháng bằng năm cho bài toán có vẻ thực tế hơn. Đó là bài toán “Những con bò của Dudeney như dưới đây:

Nếu 1 con bò cái (cow) sinh được 1 con bò con cái (she-calf) đầu tiên ở cuối 2 năm tuổi và sau đó cứ 1 năm thì lại sinh thêm được 1 con bò con cái nữa thì có tất cả bao nhiêu bò con cái sau 12 năm?

(Để ý rằng ở năm thứ nhứt, con bò cái đầu tiên cũng kể là 1 con bò con cái)

Dấu vết số Fibonacci trên trái thơm

Nếu quan sát các ‘mắt’ trên vỏ của một trái thơm già, bạn có thể may mắn tìm thấy được số mắt trên 2 đường vòng cung chéo trên vỏ trái thơm là 2 số Fibonacci nào đó, thí dụ 13 và 21.

Rau bơ 4 lá

Thiên hạ nói rằng tìm được rau bơ (clover) 4 lá là gặp may mắn, mua lô-tô thế nào cũng trúng lớn! Nhưng cả đám rau bơ sau vườn nhà của tác giả đều có 3 lá. Thật thất vọng, vì rau bơ tuân theo luật Fibonacci và 4 không phải là một số Fibonacci như số 3! Nhưng nếu bạn thực sự gặp may mắn thì rau bơ 4 lá cũng có thể tìm được vì thiên nhiên cũng có nhiều đột biến lắm!

Chuyện rau bơ 3 lá cũng xảy ra cho nhiều loài hoa trong thiên nhiên với số cánh hoa là những số Fibonacci như:

 • hoa lily (huệ), iris (irit) có 3 cánh
 • hoa buttercup (mao lương hoa vàng), larspur (phi yến) có 5 cánh
 • hoa delphiniu (la lết) có 8 cánh
 • hoa ragwort (cỏ lưỡi chó) có 13 cánh
 • hoa chicory (rau diếp xoắn) có 21 cánh
 • hoa pyrethrum (cúc lá nhỏ) có 34

 Một đầu hoa hướng dương (sunflower) có 2 chuỗi đường cong, một hướng bên nầy, một hướng bên kia. Số các đường xoắn ốc không bằng nhau ở mỗi phía, thường là 21, 34 hoặc 34, 55 hoặc 55, 89 hoặc 89, 144.

 

 Sự sắp xếp những cánh hoa chỉ vì nhu cầu về không gian và ánh sáng, các cánh hoa phải có đủ khoảng cách để lớn và hứng được đầy đủ ánh sáng như nhau. Nhưng tại sao lại có sự trùng hợp với những số Fibonacci?  Chả trách sao nhiều người gọi số Fibonacci là  Toán học của thiên nhiên.

 Các tính chất về toán học, kiến trúc, nghệ thuật, thực vật, … có liên quan với số Fibonacci thì còn nhiều.  Các nghiên cứu về số Fibonacci và những ngành toán liên quan vẫn còn tiếp tục và kết quả thường được công bố trong tạp chí ‘Fibonacci Quarter’ điều hành bởi hiệp hội ‘Fibonacci Association’ thành lập từ năm 1996.

 Trước khi chấm dứt, tác giả xin có một câu hỏi nhờ độc giả giải đáp giùm:

“Có thể nào vẽ được một tam giác có chiều dài 3 cạnh là 3 số Fibonacci liên tiếp
hay không?”

  

Thuận Hòa

44 Responses to “CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiên nhiên”

 1. It’s instead difficult to uncover threads like these because there exists in fact not considerably description at the moment available on the web concerning this. I might love to tank you to the time you put in to compose this write-up. I am going to prevent by once in a while wishing to examine your new content pieces. Bye, bye, Jessica from nyc.

 2. I got what you intend, thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google. “The outcome of the war is in our hands the outcome of words is in the council.” by Homer.

 3. I definitely wanted to write a quick word so as to thank you for those precious items you are giving out on this site. My time consuming internet lookup has at the end been rewarded with really good content to exchange with my co-workers. I would state that that most of us visitors are undoubtedly lucky to live in a fine site with very many marvellous professionals with good secrets. I feel rather grateful to have encountered your entire web pages and look forward to tons of more amazing moments reading here. Thank you once more for all the details.

 4. great info

 5. I comment whenever I appreciate a post on a site or I have something to contribute to the discussion. It is a result of the sincerness displayed in the post I browsed. And after this article CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiĂŞn nhiĂŞn ĐỌC VUI VĂ€ SUY NGHĨ. I was excited enough to drop a thought 😛 I do have a few questions for you if it’s okay. Could it be simply me or do a few of the comments appear as if they are left by brain dead folks? 😛 And, if you are posting on additional sites, I’d like to follow everything new you have to post. Would you make a list the complete urls of all your public pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 6. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers! It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon.. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful site. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next! I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks! Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike. Hello, I think that I saw you visited my weblog so I came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!! Just desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice and I could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll definitely be back. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate? Hey there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could I subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks! I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers! Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks! Great blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content! I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it! I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 7. Great items from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are simply extremely fantastic. I really like what you’ve received here, certainly like what you are stating and the way wherein you assert it. You are making it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. That is actually a tremendous site.

 8. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers! It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it! Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous site. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon! I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next! I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks! Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase. Hello, I think that I saw you visited my site thus I came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!! Just desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply excellent and I can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate? Hello there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can I subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today.. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks! I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers! Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks! Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content! I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it! I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 9. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 10. Great site. Plenty of useful information here. I¡¦m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

 11. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 12. Super-Duper blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

 13. Currently it seems like WordPress is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 14. CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiên nhiên ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ well writen article!!

 15. I like the valuable information you provide for your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly. I’m rather sure I’ll be told lots of new stuff proper here! Best of luck for the following!

 16. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 17. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 18. Excellent information over again. Thanks a lot=)

 19. Wonderful write-up, I have found it noticeably instructional and it’s actually the ideas I was scouting for. No need to say how it took me very long to come up with it, so that’s why I thoughtto spend a while to comment and give my thoughts about it. However, on on the 2nd part if I remember well, you made a little typo, maybe you should make sure. continue the good-job !

 20. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 21. You are my aspiration , I have few web logs and sometimes run out from to post .

 22. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is really a great site.

 23. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 24. Peg said

  I’m a lengthy time ago I read your weblog and possesses long been expressing that you’re a great author

 25. Anonymous said

  I am amazed the way you write it. I think i will return to read more of your post. -Cheers, Mike.

 26. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 27. I’m agree with you about CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiên nhiên ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ , but you can write more on this subject.

 28. Yo! Impressive post! I’m also a frequent visitor to your site (a bit more like addict ) of the website but also I had a problem. I am just in no way sure whether it is the right site to ask, but you have no spam comments. I receive comments each day. Could you help me? Regards!

 29. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, Iˇ¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 30. I rarely write remarks, however i did some searching and wound up here CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiĂŞn nhiĂŞn ĐỌC VUI VĂ€ SUY NGHĨ. And I do have a couple of questions for you if it’s allright. Is it just me or does it give the impression like a few of these remarks appear like they are left by brain dead people? 😛 And, if you are writing on other online sites, I would like to keep up with anything fresh you have to post. Could you list of the complete urls of your shared sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 31. I am not positive where you’re getting your information, but good topic. I must spend a while learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I used to be searching for this info for my mission.

 32. abonenci said

  I drop a leave a response each time I appreciate a article on a site or I have something to contribute to the conversation. It is caused by the sincerness displayed in the post I looked at. And on this article CP032 – Số Fibonacci, toán học của thiĂŞn nhiĂŞn ĐỌC VUI VĂ€ SUY NGHĨ. I was actually excited enough to post a commenta response 😉 I actually do have 2 questions for you if you do not mind. Could it be only me or does it seem like a few of the comments come across like coming from brain dead people? 😛 And, if you are writing on other online sites, I would like to keep up with you. Could you make a list every one of your social pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 33. It’s amazing to go to see this web site and reading the views of all mates concerning this piece
  of writing, while I am also zealous of getting experience.

 34. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written
  article. I will be sure to bookmark it and return to
  read more of your useful information. Thanks
  for the post. I’ll definitely comeback.

 35. Hola! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter
  Texas! Just wanted to say keep up the great job!

 36. It’s appropriate time to make a few plans for the future and
  it is time to be happy. I have learn this publish and if I could I desire to recommend you some attention-grabbing things or suggestions.
  Maybe you could write next articles relating to this article.
  I desire to read even more issues approximately it!

  • thuanhoa said

   Thành thật cám ơn ông/bà . ĐV-SN rất vui nếu được độc giả góp ý kiến giúp cho ĐV-SN càng ngày càng phát triển trong công việc phục vụ cộng đồng người Việt ở mọi nơi.

   Thuận Hoà

 37. thuanhoa said

  Thành thật cám ơn Ông/Bà đã có nhã ý muốn giúp chúng tôi làm cho ĐV-SN tốt hơn. Chúng tôi rất hân hạnh nếu nhận được sự giúp đỡ đó. Thật sự là chúng tôì rất bận việc. Có rất nhiều việc liên quan đến ĐV-SN mà chúngtôi phải giải quyết hàng tuần. Chúc Ô/B sức khoẻ.
  Thuận Hoà

 38. Admiring the dedication you put into your blog and in depth information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same old rehashed material. Excellent read!

  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 39. thuanhoa said

  Thành thật cám ơn lời khen tặng của quý độc giả. Thuân Hoà đã lớn tuổi. Tuỳ theo sức khoẻ và kiến thức giới hạn cùa mình, có giúp được gì chút ít cho công đồng thì cố gắng thôi.
  Thân kính,
  Thuận Hoà

 40. Thanks for the auspicious writeup. It in fact was a leisure account it.
  Look complicated to far delivered agreeable from
  you! However, how can we communicate?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: