ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP039 – Bài toán 3 lá bài lật úp

Hôm nọ, thầy giảng qua về phương pháp lý luận. Sau bài giảng, thầy ra một bài toán để cả lớp cùng làm trong 30 phút. Thầy nói đó là “Bài toán 3 lá bài lật úp”.

Thầy để 3 lá bài lật úp ngay ngắn trên bàn và nói:

                 Sát bên mặt của lá Già là 1 hay 2 lá Bồi
                 Sát bên trái của lá Bồi là 1 hay 2 lá Bồi
                 Sát bên mặt của lá Cơ là 1 hay 2 lá Cơ
                 Sát bên trái lá Rô là 1 hay 2 lá Cơ

Hỏi vậy:    cho biết 3 lá bài đó là gì?  theo thứ tự từ trái qua phải.

Thầy giải thích thêm:    Bộ bài 52 lá có 4 nước: Cơ, Rô, Chuồn, Bích.   Mỗi nước có 13 lá: Ách, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám, Chín, Mười, Bồi, Đầm, Già.

Thầy còn nói rõ thêm là chữ “Sát” có nghĩa là “không bị một lá bài nào không đúng điều kiện ngăn trở”. 

Cả lớp loay hoay mãi đến hết giờ mà không em nào giải được hoàn toàn. Mời độc giả bỏ chút thời giờ giải bài toán để xem nó khó hay dễ mà cả lớp không em nào giải được.

 *       *       *

Bài toán có thể giải được bằng cách xét tất cả các trường hợp khả hửu của mỗi giả thiết.

Giả thiết 1:     “Sát bên mặt của lá Già là 1 hay 2 lá Bồi”

=> Có 2 trường hợp ( ? chỉ lá bài không biết rõ )
                  Già, Bồi, Bồi           (1.a)
                  Già, Bồi , ?             (1.b)

Giả thiết 2:       “Sát bên trái của lá Bồi là 1 hay 2 lá Bồi”

=> Trường hợp (1.b) không thoả giả thiết nầy.
Chỉ còn trường hợp (1.a) là thích hợp:  Già, Bồi, Bồi

Giả thiết 3:       “Sát bên mặt lá Cơ là 1 hay 2 lá Cơ”

=> Có 3 trường hợp:
                Già Cơ, Bồi Cơ, Bồi Cơ         (2.a)
                Già Cơ, Bồi Cơ, Bồi ?            (2.b)
                Già ?, Bồi Cơ, Bồi Cơ            (2.c)

Giả thiết 4:       “Sát bên trái lá Rô là 1 hay 2 lá Cơ”

=> Trường hợp (2.a) không xảy ra vì không có lá Rô.
      Trường hợp (2.c) không xảy ra vì nếu có Già Rô thì lại không có lá bài nào ở bên trái
      lá Già Rô.
      Chỉ còn trường hợp (2.b) với 3 lá bài “Già Cơ, Bồi Cơ, Bồi Rô” là nhận được.

Tóm lại:  3 lá bài lật úp theo thứ tự từ trái qua phải là: Già Cơ, Bồi Cơ, Bồi Rô


Tìm lá bài đi lạc

Nhân bàn về “bài 3 lá”, tác giả xin trình bày cùng độc giả một cách tìm lá bài đi lạc thú vị như sau:

Bạn có bộ bài 52 lá, xếp 4 lá Già trên cùng và 4 lá Đầm duới cùng. Bạn xoè bộ bài lật úp trên bàn tay và mời một người khách rút một lá. Bạn chia 51 lá còn lại từng lá một thành 4 xấp (3 xấp 13 lá, 1 xấp 12 lá). Bạn bảo khách hãy ghi nhớ lá bài đã rút rồi để lá bài đó trên một xấp bất kỳ nào đó. Bạn bảo khách gom 4 xấp bài lại theo thứ tự nào cũng được, rồi trao bộ bài lại cho bạn. Bằng cách xoè lật ngữa tất cả các lá bài trên bàn tay, bạn có thể rút ra đúng lá bài khách đã chọn lúc trước!

Không có gì bạn phải ngạc nhiên, lá bài mà khách đã chọn nằm giữa một lá Già và một lá Đầm!

Bạn có thể thay 4 lá Già hay 4 lá Đầm bằng 4 lá khác có cùng điểm. Lời giải thích cũng dễ thôi. Lúc khách chưa rút một lá bài, khi chia đều bộ bài từng lá một thành 4 xấp, thì mỗi xấp có 13 lá, lá đầu là Đầm, lá cuối là Già. Sau khi khách rút một lá bài và để lại lá bài đó trên mặt một xấp, thì lá bài đó chiếm chỗ của lá Đầm và đẩy lá Đầm đó xuống thành lá thứ hai của xấp. Vì lá bài cuối cùng của xấp trên là Già, nên lá bài đã chọn phải nằm giữa một lá Già và một lá Đầm!

Bạn có thể nêu thắc mắc: “Nếu khách rút đúng một lá Già (trong 4 lá đầu) hay một lá Đầm (trong 4 lá cuối) của bộ bài thì sao?”. Nếu vậy thì cách nhận diện lá bài của khách như trên không áp dụng được, nhưng bạn có cách khác còn dễ hơn! Bạn chỉ cần xếp 4 lá Già và 4 lá Đầm theo đúng một thứ tự qui ước nào đó, thí dụ: Cơ, Rô, Chuồn, Bích, thì bạn có thể biết được lá bài của khách ngay khi khách rút lá bài đó! Có phải thế không?

Chúc bạn có được vài phút thư giản.

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: