ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP060 – Chơi Lô tô ‘xích tem’ !

Trong bài viết nầy, tác giả xin phép được dùng chữ ‘xích tem’ thay vì ‘hệ thống’ vì hình như nói ‘Lô tô xích tem’ (Lottery Systems) thì đồng bào ta ai ai cũng hiểu hơn là nói ‘Lô tô hệ thống’! Vậy Lô tô xích tem là gì, một khung Lô tô xích tem tương đương với bao nhiêu khung Lô tô tiêu chuẩn, và làm sao tính được số các giải trúng khi bạn gặp may mắn, bài viết nầy sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi đó.

Lô tô xét trong bài nầy được quản lý bởi cơ quan xổ số NSW ở NSW và ACT, gồm 45 số, từ 1 đến 45, xổ mỗi Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Bảy với 6 số chính và 2 sốphụ và các giải trúng là (Theo tài liệu của nha xổ số NSW 2012). Hy vọng rằng loại “Lô tô 6/45” nầy cũng có ở nhiều nước khác.

Giải nhứt:   Trúng tất cả 6 số chính
Giải nhì:     Trúng 5 số chính và 1 trong 2 số phụ
Giải ba:      Trúng 5 số chính
Giải tư:       Trúng 4 số chính
Giải năm:   Trúng 3 số chinh và 1 trong 2 số phụ 
Giải sáu:    Trúng 1 hay 2 số chính và 2 số phụ  (mới thêm vào tháng 1/2011)

Một khung Lô tô tiêu chuẩn được ghi với 6 con số. Khung Lô tô xích tem được ghi với nhiều hơn 6 con số, từ 7 cho đến 18 con số. Một khung Lô tô xích tem 7 tương đương với 7 khung Lô tô tiêu chuẩn. Một khung Lô tô xích tem 8 tương đương với 28 khung Lô tô tiêu chuẩn. Lô tô xích tem có thể đổi ra Lô tô tiêu chuẩn bằng công thức sau đây:

Trong công thức trên, n! gọi là Giai thừa của n và bằng

n! = n x (n-1) x (n-2) x (n-3) x ………..x 2 x 1

Thí dụ:         1! = 1,     2! = 2×1 = 2,     3! = 3x2x1 = 6,     4! = 4x3x2x1 = 24

C(n,m) là Tổ hợp củn n vật chập m.

Áp dụng công thức (1) vào bài toán Lô tô xích tem. Số khung Lô tô tiêu chuẩn tương đương với một khung Lô tô xích tem n bằng số Tổ hợp của n vật chập 6:

Một khung Lô tô xích tem 7 tương đương với số Tổ hợp của 7 vật chập 6, tức là:

Một khung Lô tô xích tem 8 tương đương với số Tổ hợp của 8 vật chập 6, tức là:

Xét 3 trường hợp sau đ ây:

Trường hợp 1:  Xích tem 8, trúng 6 số chính, trật 2 số phụ

Bây giờ, nếu bạn mua một khung Lô tô xích tem, thí dụ n = 8 cho giản tiện, và nếu may mắn 6 số chính đều có mặt nhưng 2 số phụ thì không, thì bạn trúng bao nhiêu giải tất cả? Nhắc lại là khung Lô tô xích tem 8 nầy tương đương với 28 khung Lô tô tiêu chuẩn.

a) Dỉ nhiên, bạn trúng được giải nhất với 6 con số chính đều được ghi.
Bạn không trúng giải nhì vì cả 2 số phụ đều trật.

b) Còn giải ba với 5 số chính thì sao? Vì bạn có 6 số trúng nên số khung Lô tô tiêu chuẩn chứa 5 số trúng khác nhau bằng số Tổ hợp của 6 vật chập 5, tức là:

Bạn có 8 số, trừ 5 số trúng còn 3. Trong 3 số nầy, có 1 số trúng, không kể vào nên còn 2. Vì mỗi khung phải có 6 con số, nên 1 trong 2 số nầy phải thêm vào 6 khung với 5 số trúng để có những khung Lô tô tiêu chuẩn. Vậy là bạn có tất cả 12 khung Lô tô tiêu chuẩn, mỗi khung có 5 số trúng. Nói khác đi, bạn trúng được 12 giải ba.

c) Còn giải tư với 4 số trúng thì sao? Vì bạn có 6 số trúng nên số khung Lô tô tiêu chuẩn chứa 4 số trúng khác nhau bằng số Tổ hợp của 6 vật chập 4, tức là:

Bạn có 8 số, trừ 4 số trúng còn 4. Trong 4 số nầy, có 2 số trúng, không kể vào nên còn 2. Vì mỗi khung phải có 6 con số, nên cả 2 số nầy phải thêm vào 15 khung với 4 số trúng để có những khung Lô tô tiêu chuẩn. Vậy là bạn có tất cả 15 khung Lô tô tiêu chuẩn, mỗi khung có 4 số chính. Nói khác đi, bạn trúng được 15 giải tư.

d) Bạn không trúng giải 5 và giải 6 vì cả 2 số phụ đều trật.

Tóm lại, với 1 khung Lô tô xích tem 8, trúng 6 số chính và sai cả 2 số phụ, bạn thắng được:

1 giải nhứt,   12 giải ba và 15 giải tư

Trường hợp 2: Xích tem 8, trúng 6 số chính v à 1 số phụ

Bây giờ, giả sử với Xích tem 8 đã mua, bạn trúng cả 6 số chính và chỉ 1 số phụ thì các giải thưởng sẽ như thế nao? Lẽ dỉ nhiên, bạn cũng trúng giải nhì với 5 số chính và 1 số phụ, nhưng được bao nhiêu?

Ở đoạn b) trên, trong 12 khung Lô tô tiêu chuẩn trúng giải ba với 5 số trúng, có 6 khung chứa 1 số phụ và 6 khung không chứa số phụ nào. Vậy, 6 khung Lô tô tiêu chuẩn chứa 5 số chính và 1 số phụ được nâng lên thành giải nhì, còn 6 khung còn lại vẫn ở giải ba.
Cũng như trường hợp 1, bạn trúng 15 giải tư.
Bạn có trúng giải năm với 3 số chính và 1 số phụ không? Thưa không, vì sao?
Bạn có 6 số chinh, số khung Lô tô tiêu chuẩn chứa 3 số chính bằng Tổ hợp của 6 vật chập 3, tức là:

Thêm 1 số phụ đã trúng nữa là bạn đã có 20 khung chưa đầy đủ, mỗi khung có 4 số với 3 số chính và 1 số phụ. Phải cần thêm 2 số nữa, các khung nầy mới đủ tiêu chuẩn.
Bạn có 8 số, trừ 4 số, còn 4. Trong 4 số nầy, có 3 số chính không kể, chỉ còn 1 số, không đủ để thêm vào 20 khung trên. Như vậy là không có giải năm.
Giải sáu không có vì chỉ trúng có 1 số phụ.

Tóm lại, với 1 khung Lô tô xích tem 8, trúng 6 số chính và 1 số phụ, bạn thắng được:

1 giải nhứt, 6 giải nhì, 6 giải ba và 15 giải tư

Trường hợp 3: Xích tem 8, trúng 6 số chính và 2 số phụ

Bây giờ, nếu cả 6 số chính và 2 số phụ đều có mặt trong một khung Lô tô xích tem 8 của bạn thì các giải thưởng sẽ như thế nào? Dễ hiểu thôi, tất cả 12 giải ba ở đoạn b) đều được nâng lên thành giải nhì.
Cũng như trong trường hợp 1, bạn trúng 15 giải tư.
Cũng như trong trường hợp 2, bạn không trúng giải năm.
Bạn không trứng giải sáu vì nếu bạn lấy 2 hay 1 số trúng bất ký và 2 số phụ thì còn thiếu 2 hay 3 số phải lấy trong các số còn lại, mà tất cả các số còn lại nầy đều là số trúng không dùng được.

1 giải nhứt, 12 giải nhì và 15 giải tư

Mong rằng bài viết nầy giúp bạn hiểu được sự vận hành của một trò chơi rất được nhiều người, nhất là đồng bào tỵ nạn chúng ta, ham thích nhưng thường nghĩ rằng ‘bao nhiêu cũng được, miễn là có trúng thì thôi’! Cầu chúc bạn được nhiều may mắn!

Thuận Hòa

2 Responses to “CP060 – Chơi Lô tô ‘xích tem’ !”

 1. thuy said

  biet cach trung thuong nhug ko biet tuan sao so so may gi het choi mai ko trug gi ca giup minh cach tih so di lam sao de trug

  • thuanhoa said

   Thân gởi ông Thuỷ

   Thành thật cám ơn ông Thuỷ đã có một thắc mắc thật vui! Bài nầy không có mục đích chỉ cho độc giả cách lựa số sao cho trúng lớn ….
   Thật ra, muốn trúng lớn cũng đễ thôi! Ông thử mua một khung Lôtô Xích Tem 18 thì xác suất trúng rất lớn! Khi trúng lớn, xin đừng quên “Đọc Vui và Suy Nghĩ” nhé!

   Thân chào ông,
   Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: