ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP084 – Một số bài toán trắc nghiệm

Dưới đây là một số bài toán vui ngắn nhưmg lắc léo để trắc nghiệm xem trí óc của bạn có còn linh hoạt và nhạy bén hay không? Xin bạn cố gắng dành vài phút để suy nghĩ và tự giải các bài toán nầy mà không cần nhìn trước đáp số ở cuối bài viết. Bạn tự đánh giá kết quả dựa trên sự thành thật của mình!

*        *         *

1) Trong túi, bạn có một hộp quẹt chỉ còn một que diêm. Trời lạnh cóng. Bạn bước vào một phòng, trong đó có một cái đèn dầu hôi, một lò sưởi gas và một lò đun bằng củi. Chỉ cần một que diêm là bạn có thể sử dụng một trong các phương tiện trên. Hỏi vậy: bạn thấp sáng cái nào trước?
2) Một chai nước ngọt giá 1 đồng. Giá cái chai bằng 1/4 giá nước ngọt. Hỏi vậy: giá cái chai là bao nhiêu?
3) Một xe lửa điện chạy theo hướng Tây Nam với vận tốc 100km/giờ. Gặp cơn gió mạnh, thổi theo hướng Đông Bắc với vận tốc cũng 100km/giờ. Hỏi vậy: khói xe lửa bay về hướng nào?
4) Tối qua, An và Bình cùng đến dự tiệc tại nhà Đang. Nhân bàn về thời tiết, An khẳng định với Bình là đúng một tuần lễ sau, trời cũng không có nắng như thế này. Dựa vào đâu mà An dám khẳng định như vậy?
5) Câu nào đúng trong 2 câu sau đây:
a) Tám cộng Tám là Mười Lăm
b) Tám cộng Tám bằng Mười Lăm
6) Trong ngăn kéo có 5 chiếc vớ trắng và 6 chiếc vớ đen lẫn lộn. Bạn lấy vớ ra mà không nhìn vào ngăn kéo. Hỏi vậy: bạn phải lấy ra nhiều nhất là bao nhiêu chiếc vớ để chắc chắn có một đôi vớ trắng?
7) Con gà trống đẻ một cái trứng trên mái chuồng heo. Mái nghiêng theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. Hỏi vậy: cái trứng lăn về hướng nào?
8) Lời phát biểu nào đúng sau đây:
a) Thế kỷ thứ hai bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2000
b) Thế kỷ thứ hai bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2001
9) Một con ngựa bị buộc với một sợi dây dài 5m. Thế mà ngựa ta vẫn có thể ngoạm rơm của một cây rơm cách đó 6m!. Bằng cách nào mà chuyện đó có thể xảy ra?
10) Ông Nam cá với người hàng xóm $100 là con chó của ông nhảy cao hơn cái nhà. Người hàng xóm thấy dễ ăn nên chấp nhận. Lẽ dĩ nhiên, con chó không nhảy quá chiều cao của cái nhà, nhưng ông Nam đòi người hàng xóm phải trả tiền cho ông. Ông Nam lý luận thế nào mà đòi người hàng xóm phải trả tiền cho mình?
11) Có 2 đồng xu (coin) tiền Úc có giá trị tổng cộng là 55 cents. Một trong 2 đồng xu đó không phải là đồn 50 cents. Trường hợp nầy có thể xảy ra không?
(Chú thích: Tiền xu Úc: 5 cents, 10 cents, 20 cents, 50 cents, $1 và $2)
12) Trong Thái dương hệ, hành tinh nào được khám phá trước nhất?
13) Gần đây, người ta khám phá Hy mã lập sơn là núi cao nhất với đỉnh cao hơn 8 ngàn thước. Hỏi vậy, trước đó, núi cao nhất có tên là gí?
14) Bạn lái xe bus từ Sydney đến Burwood. Tại bến Sydney, có 20 hành khách lên xe. Đến Newtown, có 5 hành khách xuống xe và 7 hành khách lên xe. Đến Ashfield, có 8 hành khách xuống xe và 3 hành khách lên xe. Hỏi vậy: tên của tài xế là gì?
15) Nếu 1 = 5, 2 = 25, 3 = 125, 4 = 625 thì 5 bằng bao nhiêu?
16) Có 1 tháng bắt đầu bằng thứ Hai và kết thúc bằng thứ Ba. Hỏi vậy: tháng đó là tháng nào?
17) An, Bình, Can, Danh và Hoa thi nhau đoán số kẹo trong 1 hộp giấy. Kết quả đoán là:
An: 17, Bình 15, Can: 21, Danh: 22 và Hoa: 19. Trong số các dự đoán: có 1 dự đoán sai 4, 1 sai 3, 1 đúng và 2 sai 2. Hỏi vậy: số kẹo trong hộp là bao nhiêu?
18) Bốn con thỏ đào 4 cái hang trong 4 ngày. Hỏi vậy, 8 con thỏ đào 8 cái hang trong bao lâu?
19) Hai cây đèn cầy thật giống nhau có tim ở 2 đầu. Mỗi cây cháy hết trong 8 phút. Với 2 cây đèn cầy nầy, làm sao đo được khoảng thời gian 6 phút?
20) Trong bao bịt kín có 3 đồng xu đặc biệt: 1 đồng có 2 mặt Hình và Chữ, 1 đồng cà 2 mặt đều Hình và 1 đồng cả 2 mặt đều Chữ. Tôi rút ra 1 đồng bất kỳ có mặt Hình. Tôi tiếp tục rút ra đồng thứ hai. Hỏi vậy: xác suất để đồng thứ hai nầy cũng có mặt Hình là bao nhiêu?

Đáp số:

1) Bạn quẹt diêm quẹt trước;
2) Giá cái chai là 20 cents
3) Xe lửa điện không có khói
4) Tiệc xảy ra vào buổi tối. Đúng 1 tuần lễ sau, thì thời điểm cũng là vào buổi tối, nên trời phải
không có nắng!
5) Cả 2 câu đều sai, đúng phải là: Tám cộng Tám là (hay bằng) Mười Sáu
6) Nếu 6 chiếc vớ đầu đều màu đen, thì bạn lấy thêm 2 chiếc vớ nữa thì chắc chắn bạn có 1 đôi
vớ chắn. Bạn phải lấy nhiều nhất là 8 chiếc vớ.
7) Gà trống không đẻ trứng
8) Thế kỷ thứ hai bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 1001
9) Sợi dây không buộc vào đâu hết!
10) Con chó nhảy cao hơn cái nhà có nghĩa là cái nhà cũng biết nhảy, nhưng thua con chó!
11) Đồng 50 cents và đồng 5 cents. Đồng xu không phải 50 cents là đồng 5 cents.
12) Hành tinh khám phá trước nhất là Địa cầu
13) Trước Hi mã lập sơn, núi cao nhất cũng là Hi mã lập sơn.
14) Tên của tài xế là tên của bạn!
15) 5 = 1
16) Tháng nầy phải có 29 ngày, tức là tháng Hai năm nhuần.
17) Trong 5 số 17, 15, 21, 22 và 19, hai số 17 và 21 đều cách 19 hai đơn vị.
Số kẹo trong hộp là 19.
18) Tám con thỏ đào 8 cái hang trong 4 ngày.
19) Cùng lúc, đốt cả 2 đầu đèn cầy thứ nhất, đốt 1 đầu đèn cầy thứ hai. Vừa lúc đèn cầy thứ
nhất cháy hết (trong 4 phút), thì đốt đầu còn lại của đèn cầy thứ hai. Khi đền cầy thứ hai
cháy hết là vừa vặn 6 phút (4 + 2 phút)
20) Xác suất để đồng thứ hai cũng có mặt Hình là 2/3.

Thuận Hoà

One Response to “CP084 – Một số bài toán trắc nghiệm”

  1. […] đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Một số bài toán trắc nghiệm”, trong mục Các Tài liệu mới […]

 
%d bloggers like this: