ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP121 – Hai bài toán xếp thẻ sốKỳ nầy, Thuận Hoà xin trình bày 2 bài toán xếp số theo thứ tự. Loại bài toán nầy không khó như những bài toán nát óc, nhưng đôi khi độc giả cũng cần nhiều thì giờ để thử đi thử lại suy nghĩ của mình trước khi tìm được một lời giải thoả đáng.

 

Bài toán thứ nhất

Trên bàn,có 8 thẻ gỗ tròn đánh số từ 1 đến 8 và xếp thành hàng như dưới đây:

image002

Bằng cách di chuyển các thẻ gỗ, làm sao bạn có thể xếp chúng lại theo thứ tự từ 1 đến 8 như dưới đây:

image004

 

Điều kiện di chuyển các thẻ gỗ như sau:

a) Các thẻ phải được di chuyển từng cặp liền nhau
b) Khi di chuyển, 2 thẻ không được hoán vị vị trí nhau
c) Bạn chỉ có tối đa là 4 lần di chuyển.

Mời độc giả thử tự tìm cách giải bài toán trước khi đọc lời giải của Thuận Hoà.

*      *     *

Bốn lần di chuyển các thẻ gỗ được mô tả qua 4 bước trong hình vẽ dưới đây:

image006

Bài toán thứ hai

Trên bàn,có 5 thẻ gỗ tròn đánh số từ 1 đến 5 và xếp thành hàng như dưới đây:

image008

Bằng cách di chuyển các thẻ gỗ, làm sao bạn có thể xếp chúng lại theo thứ tự như dưới đây:

image009

 

Điều kiện di chuyển các thẻ gỗ như sau:

d) Các thẻ phải được di chuyển từng cặp liền nhau
e) Mỗi cặp phải có 1 số chẳn và 1 số lẻ
f) Khi di chuyển, 2 thẻ không được hoán vị vị trí nhau
g) Bạn chỉ có tối đa là 5 lần di chuyển.

Mời độc giả thử tự tìm cách giải bài toán trước khi đọc lời giải của Thuận Hoà.

*      *     *

Năm lần di chuyển các thẻ gỗ được mô tả qua 5 bước trong hình vẽ dưới đây:

image011

 

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: