ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP128 – Thứ Sáu Mười Ba – ấn bản mớiChú thích:  Ấn bản cũ của bài viết nầy đã đăng trong “Chuyện phiếm khoa học CP094 – Thứ Sáu Mười Ba”. Trong ấn bản mới nầy, phương pháp tìm ngày Thứ Sáu 13 của một năm hoàn toàn khác trước, tổng quát hơn và đơn giản hơn.

*     *     *

Thứ Sáu 13 được xem như là ngày không hên trong lịch Gregoire. Tuy đó chỉ là điều mê tín, nhưng nó cũng có ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc làm ăn của nhiều người, chẳng hạn như, người ta thường không khởi hành, không bắt đầu một chuyến đi hay không khai trương một cơ sở kinh doanh, mua bán vào đúng ngày Thứ Sáu 13! Riêng số 13 cũng được cho là một số không hên, như cao ốc không có tầng 13, phòng ngủ không có phòng 13!
Bài viết nầy không bàn về chuyện hên xui của các ngày trong tháng và các con số, chỉ muốn phiếm bàn về sự hiện hửu của ngày Thứ Sáu 13 trong lịch Gregore mà thôi.

Làm sao biết được có bao nhiêu ngày Thứ Sáu 13 trong một năm nào đó?
Làm sao biết được Thứ Sáu 13 xảy ra vào tháng nào trong một năm nào đó?

*     *     *

image002

Bây giờ, ta thử áp dụng công thức (2) để tìm xem năm 2014 có bao nhiêu ngày Thứ Sáu 13, tức là tìm những tháng X trong năm 2014 có ngày 13 rơi vào Thứ Sáu.

Ta có: M = X – 2. Ta phân biệt 2 trường hơp:

image004

Bây giờ, mời đôc giả theo phương pháp trên, tìm xem các Thứ Sáu 13 trong các năm 2015 và 2016.
(Kết quả: 13/2/2015, 13/11/2015, 13/5/2016).

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: