ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP139 – Bài toán kim đồng hồĐồng hồ trong bài viết nầy là đồng hồ treo tường có kim ngắn (chỉ giờ), kim dài (chỉ phút), kim gió (chỉ giây) với các số chỉ giờ phút 1, 2, 3, … , 11, 12. Người ta thường nhìn qua mặt đồng hồ để xem kim ngắn nằm ở đâu, kim dài nằm ở đâu, để biết giờ phút, chớ ít ai thắc mắc về vận tốc của chúng cũng như có khi nào chúng trùng nhau hay không?

image002

Bây giờ, mời quý độc giả cùng Thuận Hoà thử nhìn kỹ lại đồng hồ để giải bài toán sau đây:

 “Từ 12 giờ trưa đến trước 12 giờ đêm, kim ngắn và kim dài của đồng
hồ
trùng nhau mấy lần và ở những thời điểm nào?”

                                *      *      *

Bạn có thể trả lời ngay lần trùng nhau đầu tiên của kim ngắn và kim dài là lúc 12 giờ trưa!

Sau đó, khi kim dài quay 1 vòng, từ 12 giờ trưa qua các số 1, 2, 3, … , 11 đến 12 thì kim ngắn cũng từ từ quay từ 12 giờ trưa đến số 1. Như vậy, khi kim dài quay 12 khoảng giữa 2 số thì kim ngắn quay được 1 khoảng. Nói cách khác, khi kim dài quay 1 vòng tròn thì kim ngắn quay được 1/12 vòng tròn. Như vậy, bạn có thể nói là vận tốc quay của kim dài gấp 12 lần vận tốc quay của kim ngắn.

Lúc đúng 1 giờ trưa, kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 1. Tiếp theo đó, khi kim dài chỉ số 1 thì kim ngắn nhích khỏi số 1 một khoảng bằng 1/12 khoảng cách của 2 giờ liên tiếp hay 60/12 = 5 phút, tức là kim ngắn ở vị trí 1 giở 5 phút! Khi kim dài quay tiếp 1/12 khoảng cách của 2 giờ liên tiếp, thì kim ngắn nhích thêm 1 khoảng bằng 1/(12)2 = 1/144 giờ hay 25 giây! Cứ thế tiếp tục, kim dài quay thêm một chút thì kim ngắn cũng nhích lên một chút!

Có thể kết luận là kim dài không thể nào bắt kịp kim ngắn và 2 kim không bao giờ có thể trùng nhau không? Nhưng tại sao đến nửa đêm (midnight) thì 2 kim trùng nhau. Đến đứng trưa hôm sau thì 2 kim cũng trùng nhau? Thật ra, kết luận hai kim không thể trùng nhau là sai (Xem nghịch lý Achilles và con rùa). Trong lý luận đó, bạn đã đặt điều kiện cho kim dài:  khi kim ngắn ở vị trí 1giờ 5 phút thì kim dài quay sao cho tương ứng với 1 giờ 5 phút, rời dừng lại, không quay nữa ‼! đợi kim ngắn nhích lên chút nữa rồi quay tiếp‼! Bạn chỉ cần lấy thí dụ giữa 4 giờ và 5 giờ, kim dài quay 1 vòng tròn. Kim ngắn quay 1/12 vòng trên cùng quỹ đạo, thì thế nào cũng phải có lúc 2 kim trùng nhau ở vị trí ở khoảng giữa số 4 và số 5.

Làm sao biết thời điểm trùng nhau của kim ngắn và kim dài?

Kim dài chỉ phút quay nhanh gấp 12 lần kim ngắn chỉ giờ. Từ 12 gờ trưa đến 12 giờ khuya, trong 12 giờ đó, kim dài trùng với kim ngắn 11 lần (để ý: không phải 12 lần).

Thật vậy, khi kim ngắn quay từ một giờ đúng nào đó đến giờ đúng kế tiếp thì kim dài quay trọn vòng tròn kể từ số 12. Vì di chuyển trên cùng quỹ đạo, nên kim dài phải có lúc trùng với kim ngắn trên quỹ đạo của kim ngắn, tại một thời điểm trong khoảng giữa hai giờ. Trong 12 giờ, có 11 khoảng giữa hai giờ liên tiếp, nên có 11 lần kim dài trung với kim ngắn. Khoảng cách giữa 2 lần trung nhau liên tiếp bằng:

12 giờ / 11 = 1 giờ 5 phút 27 giây và 3/11 giây

Bạn có thể xem các số chỉ giờ như nằm trên một vòng tròn 360o. Các vị trí trùng nhau của kim ngắn và kim dài tạo những góc ở tâm bằng

360o / 11 ≈ 32.7272o

ứng với (32.7272 / 360) x 12 ≈ 1.0909 giờ hay 1 giờ 5 phút 27 giây và 3/11 giây

 

image004

 

Trong khoảng từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm, kim dài và kim ngắn có 11 lần trùng nhau ở những thời điểm như sau:

12 giờ trưa đúng
1 giờ 5    phút 27 giây và 3/11 giây
2 giờ 10 phút 54 giây và 6/11 giây
3 giờ 16 phút 21 giây và 9/11 giây
4 giờ 21 phút 49 giây và 1/11 giây
5 giờ 27 phút 16 giây và 4/11 giây
6 giờ 32 phút 43 giây và 7/11 giây
7 giờ 38 phút 10 giây và 10/11 giây
8 giờ 43 phút 38 giây và 2/11 giây
9 giờ 49 phút   5 giây và 5/11 giây
10 giờ 54 phút 32 giây và 8/11 giây

Trước khi kết thúc bài viết, mời bạn xét xem tính chất sau đây có phải là một nghịch lý hay không?

“Một giờ là 60 phút, nhưng kim chỉ phút lại đi nhanh gấp 12 lần kim chỉ giờ!”
“Một phút là 60 giây và kim chỉ giây lại di nhanh gấp 60 lần kim chỉ phút!”

 

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: