ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP145 – Bài toán Ô Số Nhân (Phần 2)


Lời giải của 2 bài toán Ô Số Nhân (1) và (2)

Xem CP144 – Bài toán Ô Số Nhân (Phần 1)


Lời giải của bài toán Ô Số Nhân (1)Các thừa số của tích số phải khác nhau và ở trong khoảng từ 1 đến 9.

image002

Lời giải của bài toán Ô Số Nhân phức tạp (2)Các thừa số của tích số phải khác nhau và ở trong khoảng từ 1 đến 19.


image002

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: