ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP147 – Một ván cờ Tic-tac-toe (1)Cờ Tic-tac-toe là một trò chơi 2 người trên một hình vuông lớn chia thành 9 ô vuông nhỏ đều nhau. Hai người chơi tuần tự mỗi người đặt một dấu trên một ô vuông nhỏ, thường người nầy chọn dấu O thì người kia chọn dấu X. Người đầu tiên đặt được 3 dấu của mình trên một hàng hay một cột hay một đường chéo (gọi chung là “đường”) là người thắng ván cờ.

image002

Chúng ta có một quy luật là:

“Người chơi luôn luôn đặt dấu của mình trên 1 đường đã có sẵn 2 dấu của đối thủ hay của chính mình (để thắng ván cờ)”

Hình bên cạnh là một ván cờ Tic-tac-toe chưa kết thúc giữa ông Oai ông Xuân. Ông Oai chọn dấu O, ông Xuân chọn dấu X. Chỉ cần một bước nữa (bước thứ bảy) là ván cờ kết thúc. Ông Oai hay ông Xuân chỉ cần đặt dấu của mình trong ô chính giữa là thắng.

Câu hỏi là:   Ai thắng ván cờ Tic-tac-toe trong Hình 1? Ông Oai hay ông Xuân ?

*      *      *

image004

Để dễ giải thích, ta đánh số 9 ô của bàn cờ Tic-tac-toe như hình bên cạnh.

Rõ ràng là người nào bắt đầu trước sẽ thắng ván cờ Tic-tac-toe trong Hình 1 ở bước thứ 7. Giữa ông Oai và ông Xuân, ông nào đi trước, chỉ cần đặt dấu của mình trong ô số 5 là thắng.

Nhưng, làm sao biết được người nào bắt đầu ván cờ Tic-tac-toe ?

 

Bước thứ sáu trong Hình 1 không cho biết người đặt dấu đầu tiên. Để giải quyết, ta phải lùi lại các bước thấp hơn.
Sau bước thứ tư – mỗi người đặt dấu 2 lần – ván cờ có 2 dấu O và 2 dấu X.

– Hai dấu O chỉ có thể nằm trong các ô số 2, 7 và 8, hai dấu X chỉ có thể nằm trong các ô số 1, 4 và 9.

– Hai dấu X không thể nằm trong 2 ô số 1 và số 9 vì nếu thế thì trong bước thứ năm, hoặc ông Xuân thắng (bằng cách đặt dấu X vào ô số 5) hoặc ô số 5 sẽ có dấu O (do ông Oai đặt vào). Điều nầy đã không xảy ra.

– Nếu 2 dấu X nằm trong 2 ô số 1 và số 4 và 2 dấu O không thể nằm trong 2 ô số 2 và số 8, vì như thế thì ván cờ sẽ chấm dứt ở bước thứ năm. Điều đó đã không xảy ra.

– Nếu có 2 dấu X nằm trong 2 ô số 1 và số 4 và có 2 dấu O nằm trong 2 ô số 7 và số 8, thì ở bước thứ năm, hoặc ông Oai thắng (bằng cách đặt dấu O vào ô số 9) hoặc ô số 9 sẽ có dấu X (do ông Xuân đặt vào). Nếu ở bước thứ năm, dấu X nằm trong ô số 9 thì bước thứ sáu, dấu O sẽ phải có ở ô thứ 5. Điều nầy đã không xảy ra.

– Nếu 2 dấu X nằm trong 2 ô số 4 và số 9 và 2 dấu O nằm trong 2 ô số 2 và số 8 thì ở bước thứ năm, ô số 5 sẽ phải chứa dấu O (ông Oai thắng) hay chứa dấu X. Điều nầy đã không xảy ra.

– Nếu 2 dấu X nằm trong 2 ô số 4 và số 9 và 2 dấu O nằm trong 2 ô số 7 và 8 thì ở bước thứ năm,

.    nếu ô số 1 chứa dấu X thì ở bước thứ sáu, ô số 5 phải chứa dấu O
.    nếu ô số 2 chứa dấu O thì ở bước thứ sáu, ô số 5 phải chứa dấu X

Điều nầy đã không xảy ra.

Theo những nhận xét trên thì sau bước thứ tư, ván cờ đã có sắp xếp như sau:

image006

Đến bước thứ năm, nếu ông Xuân đi trước, ông đặt dấu X ở ô số 9. Đúng quy luật thì ở bước thứ sáu, ông Oai phải đặt dấu O trong ô số 5. Điều nầy đã không xảy ra.

Như vậy, ông Oai là người đặt dấu ở bước thứ năm. Ông Oai cũng chính là người đầu tiên đặt dấu trên ván cờ.

Buớc thứ năm, ông Oai đặt dấu O trong ô số 8. Bước thứ sáu, ông Xuân đặt dấu X trong ô số 9. Sau đó, ông Oai kết thúc ván cờ ở bước thứ bảy bằng cách đặt dấu O trong ô số 5.

Tóm lại, ông Oai đã thắng ván cờ Tic-tac-toe ở bước thứ bảy khi đặt dấu O vào ô số 5.

 

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: