ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP150 – Một cách rút gọn phân số kỳ lạ !Nếu bạn muốn rút gọn một phân số thì bạn làm thế nào? Có phải là bạn tìnm những thừa số giống nhau của tử số và mẫu số của phân số đó, rồi chia tử số và mẫu số cho thừa số chung đó hay không (hay gạch bỏ thừa số chung đó ở tử số và mẫu số)?

image002

                                                               *        *         *

image004

Bài viết nầy cho chúng ta thấy toán học chứa đựng nhiều sự tình cờ thú vị. Khi xét lời giải của một bài toán, các giáo sư thường để ý đến phương pháp giải, cách lý luận của thí sinh hơn là kết quả sau cùng. Không ngạc nhiên khi có nhiều lời giải làm dang dở nhưng có điểm số cao hơn các lời giải khác có đáp số đúng.

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: