ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP172 – Trò chơi lấy cờSẵn có bàn cờ tướng của ai đánh dở dang để trên bàn, Khanh và cô bạn gái Tuyết Lan rủ nhau thử tài bằng một trò chơi đơn giản và nhanh chóng như dưới đây.

Khanh lấy 6 con cờ và xếp thành 3 chồng, một chồng có 1 con cờ, 1 chồng có 2 con cờ và 1 chồng có 3 con cờ như trong hình

image002

Hai người chơi thay phiên nhau lấy cờ theo quy luật:

“Hoặc lấy 1 con cờ ở bất cứ chồng nào hoặc lấy hết cờ của một chồng bất kỳ”

Người phải lấy cờ cuối cùng thì thua cuộc.

Khanh nhường cho bạn gái bắt đầu trước.

Câu hỏi là Tuyết Lan phải quyết định bắt đầu lấy cờ như thế nào để chắc chắn thắng cuộc? Mời quý độc giả giúp cho.

*    *    *

Để có thể có ý kiến giúp cho Tuyết Lan, ta phải xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

Trường hợp 1:

Tuyết Lan lấy hết chồng thứ ba
Khanh lấy hết chồng thứ hai
Tuyết Lan phải lấy 1 con cờ của chồng thứ nhất và thua cuộc

Trường hợp 2:

Tuyết Lan lấy hết chồng thứ hai
Khanh lấy hết chồng thứ ba
Tuyết Lan phải lấy 1 con cờ của chồng thứ nhất và thua cuộc

Trường hợp 3:

Tuyết Lan lấy hết chồng thứ nhất (chỉ có 1 con cờ)
Khanh lấy 1 con cờ của chồng thứ ba (chồng thứ ba còn 2 con cờ)
Tuyết Lan lấy 1 con cờ của chồng thứ hai (chồng thứ hai còn 1 con cờ)
Khanh lấy hết 2 con cờ còn lại của chồng thứ ba
Tuyết Lan phải lấy con cờ còn lại của chồng thứ hai và thua cuộc

Trường hợp 4:

Tuyết Lan lấy hết chồng thứ nhất (chỉ có 1 con cờ)
Khanh lấy 1 con cờ của chồng thứ ba (chồng thứ ba còn 2 con cờ)
Tuyết Lan lấy 2 con cờ còn lại của chồng thứ ba
Khanh lấy 1 con cờ của chồng thứ hai
Tuyết Lan phải lấy con cờ còn lại của chồng thứ hai và thua cuộc

Trường hợp 5:

Tuyết Lan lấy 1 con cờ của chồng thứ hai (chồng thứ hai còn 1 con cờ)
Khanh lấy con cờ duy nhất của chồng thứ nhất
Tuyết Lan lấy hết 3 con cờ của chồng thứ ba
Khanh lấy 1 con cờ còn lại của chồng thứ hai và thua cuộc
Tuyết Lan thắng ván cờ.

Trường hợp 6:

Tuyết Lan lấy 1 con cờ của chồng thứ hai (chồng thứ hai còn 1 con cờ)
Khanh lấy 1 con cờ của chồng thứ ba (chồng thứ ba còn 2 con cờ)
Tuyết Lan lấy 1 con cờ của chồng thứ ba (chồng thứ ba còn 1 con cờ)
Khanh lấy 1 con cờ duy nhất của chồng thứ nhất
Tuyết Lan lấy 1 con cờ còn lại của chồng thứ ba
Khan lấy con cờ còn lại của chồng thứ hai và thua cuộc.
Tuyết Lan thắng ván cờ.

Trường hợp 7:

Tuyết Lan lấy 1 con cờ của chồng thứ hai (chồng thứ hai còn 1 con cờ)
Khanh lấy hết các con cờ của chồng thứ ba
Tuyết Lan lấy 1 con cờ duy nhất của chồng thứ nhất
Khanh lấy 1 con cờ còn lại của chồng thứ hai và thua cuộc
Tuyết Lan thắng ván cờ.

Tuyết Lan đi trước và thắng ván cờ trong 3 trường hợp 5, 6 và 7.
Trong 3 trường hợp nầy, Tuyết Lan đã bắt đầu bằng cách lấy 1 con cờ của chồng thứ hai có 2 con cờ.

Tóm lại: Nếu Tuyết Lan đi trước thì điều kiện cần để thắng cuộc là Tuyết Lan phải bắt đầu lấy 1 con cờ của chồng thứ hai có 2 con cờ.

Đó chỉ là điều kiện cần ở bước đầu vì nếu lơ đểnh ở các bước sau thì tình thế có thể đổi ngược lại.

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: